danas je 22.2.2024

Imovinsko-pravni odnosi u praksi
Glavni urednik

Poštovani čitatelji,

predstavljamo Vam novi online časopis Imovinsko-pravni odnosi u praksi koji obuhvaća problematiku katastarskih čestica, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, denacionalizacije, prijenosa zemljišta, uknjižbe nekretnina u vlasništvo općine, grada, županije itd.

Časopis je namijenjen pravnicima, odvjetnicima i djelatnicima javne uprave (općina, gradova i županija) te svim zainteresiranim pojedincima koji se svakodnevno susreću s navedenim područjima. Časopis je pripremljen u suradnji sa stručnjacima s višegodišnjim iskustvom u praksi. Sadržaj je fokusiran na novosti, preporuke i savjete za rješavanje nesvakidašnjih i specifičnih imovinsko-pravnih situacija koje nastaju u praksi, a sva materija je potkrijepljena zakonskom regulativom.

 

Što možete pronaći u online časopisu?

Autorske članke o:

- pojedinačnom zemljišnoknjižnom ispravnom postupku,
- problematici upisa u zemljišnu knjigu,
- neriješenim imovinsko-pravnim odnosima i preprekama investicijama i provedbi projekata,
- uređivanju zemljišnoknjižnog stanja,
- sređivanju zemljišnih knjiga u parničnom postupku,
- načinima sređivanja zemljišnih knjiga,
- sudskoj praksi i parničnom postupku s primjerima iz prakse,
- stvarnopravnom osiguranju tražbine,
- založnom pravu u sudskom postupku,
- vlasničkim tužbama u sudskoj praksi,
- pravu građenja,
- etažiranju i zakonima povezanima s imovinsko-pravnim odnosima.

Koje su pogodnosti online časopisa?

• mogućnost postavljanja individualnih pitanja stručnjacima pismenim putem,

online časopis je novi način učenja i pouzdan izvor aktualnih informacija. Članke možete čitati na računalu, laptopu, tabletu ili pametnom telefonu, a možete ih preuzeti na računalo i čitati u PDF formatu ili isprintati,

• časopis izlazi kvartalno i novi broj dolazi na Vaš e-mail u PDF formatu, a svaki dan u mjesecu u bilo koje vrijeme možete na onnipo.dashofer.hr pregledavati sve do sada objavljene tekstove uz pomoć tražilice.

Tim autora:

Zrinka Prlić, dipl. iur., odvjetnica

Završila je Prvu opću gimnaziju u Zagrebu i potom se upisuje na Pravni fakultet u Zagrebu. Nakon stjecanja diplome, usvaja svoja prva znanja i iskustva radom u renomiranom odvjetničkom uredu u Zagrebu.

Nakon što je odradila vježbenički staž, položila je pravosudni ispit pri Ministarstvu pravosuđa RH, a daljnju praksu stječe radom u još nekoliko odvjetničkih ureda samostalnim vođenjem poslova koji se baziraju na civilnom pravu. U Hrvatsku odvjetničku komoru upisuje se 2009. godine kao odvjetnik i nastavlja s radom u odvjetništvu. Iste godine osniva svoj odvjetnički ured. 

Nakon završenog Pravnog fakulteta nastavlja s daljnjom edukacijom, a veliki uspjeh ostvaruje u implementaciji mirenja (medijacije) prije i tijekom vođenja sudskih postupaka s ciljem postizanja najboljeg rješenja za stranku. Od 2010. godine je stipendist Europske odvjetničke akademije (Europeische Rechtsanwalts Akademie).

Igor Radelić, dipl. iur., odvjetnik

Završio je Treću prirodoslovno matematičku gimnaziju u Zagrebu i potom se upisao na Pravni fakultet u Zagrebu. Nakon što je diplomirao radio je u nekoliko odvjetničkih ureda. Stjecao je iskustvo u području građanskog prava, a trenutno polaže pravosudni ispit. U Hrvatsku odvjetničku komoru upisuje se 2009. godine kao odvjetnik i osniva samostalni odvjetnički ured. Ispit za stečajnog upravitelja polaže 2014. godine te je na listi stečajnih upravitelja do 2022. godine. Poslijediplomski specijalistički studij Europskog prava upisuje 2016. godine te nastavlja s daljnjom edukacijom.

Filip Galić, dipl. iur.

Završio je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno radi kao odvjetnički suradnik u odvjetničkom uredu u Zagrebu. Između ostalog, područja kojima se bavi su: zemljišnoknjižno pravo – vođenje i pravna pomoć u svim vrstama zemljišnoknjižnih predmeta, uključujući prvi upis, usklađivanje stvarnih vlasnika nekretnine, pretvaranje tuđe imovine u privatno vlasništvo, vođenje ispravnih postupaka, vođenje izmjere zemljišta itd. vođenje i sudjelovanje u ovršnim, zemljišnoknjižnim, spornim postupcima; zastupanje stranaka u sudskim i izvansudskim postupcima; pružanje pravne pomoći, pravnih mišljenja i pravne podrške za stranke; sastavljanje i vođenje građanskih i trgovačkih ugovora; sudjelovanje u postupcima dubinske analize; pregled i analiza sudske prakse i pravne znanosti.

Juraj Kovačević, mag. iur. 

Završio je studij prava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno radi kao odvjetnički suradnik u odvjetničkom uredu u Puli te se aktivno bavi raznim pravnim temama, uključujući imovinsko-pravne odnose. Specijaliziran je za kazneno procesno, građansko i ustavno pravo. 

 
SADRŽAJ